மட்டக்களப்பு மாநகரசபையின் ஒளிவிழா நிகழ்வு...
மேலும்...
தனியார் கல்வி நிறுவனங்களின் கல்வி நடவடிக்கைகளை தற்காலிமாக இடை நிறுத்த தீர்...
மேலும்...
மாநகர சபையின் 12ஆவது அமர்வு...
மேலும்...
சுத்தானந்தா பாலர் பாடசாலையின் வருடாந்த கலை விழா...
மேலும்...
வாவிகளைச் சுத்தப்படுத்தும் பணிகளில் மாநகர சபை...
மேலும்...
மட்டு நகரை அழகுபடுத்தும் நோக்கோடு மரங்களை நடும் வேலைத்திட்டம் ஆரம்பம் ...
மேலும்...
மாநகர சபையினால் குழந்தைகளுக்கான சத்துணவு வழங்கும் திட்டம்...
மேலும்...
நிலைபேறான நீரியல் வள அபிவிருத்தி மாநாட்டில் கலந்துகொள்ள கௌரவ முதல்வர் நைரோப...
மேலும்...
புத்தக கண்காட்சியும் மலிவு விற்பனையும் ...
மேலும்...

Hon. T. Saravanapavan
Mayor
Municipal Council,
Batticaloa
Tel: 065 222 7066
Fax: 065 222 7787

Hon. K. Sathiyaseelan
Deputy Mayor
Municipal Council,
Batticaloa
Tel: 065 222 4785

Mr. K. Sithravel
Municipal Commissioner
Municipal Council,
Batticaloa
Tel: 065 2222 666

Terms & Conditions
Batticaloa Municipal Council © All rights reserved
Developed by NSystemNetworks