சீரற்ற காலநிலையில் இருந்து மக்களை பாதுகாக்கும் பணிகளில் மாநகர அனர்த்த முன் ...
மேலும்...
மாணவர்களின் கல்வி தரத்தினை மேம்படுத்தும் நோக்கில் மாநகர சபையினால் கற்றல் உப...
மேலும்...
மீன்பாடும் தேன்நகரம் - மட்டுநகர் தினம் பிரகடனம்...
மேலும்...
மட்டக்களப்பு மாநகரசபையின் 11வது அமர்வு ...
மேலும்...
நலன்புரிச்சங்கத்தினால் ஏற்பாடு செய்யப்பட்ட வாணி விழா...
மேலும்...
மட்டக்களப்பு மாநகர சபையின் ஏற்பாட்டில் நூலகர்களுக்கான பயிற்சிக் கருத்தரங்கு...
மேலும்...
தேசிய வாசிப்பு மாதத்திதை முன்னிட்டு இடம்பெற்ற புகைப்படக் கண்காட்சி...
மேலும்...
அரச திணைக்களங்களில் செவிப்புலன் வலுவற்றோரின் நன்மை கருதி எதிர்காலத்தில் தொட...
மேலும்...
4 பேர்ச்சஸ் காணியிலும் கட்டிடங்கள் அமைக்கலாம் - மாநகரசபையில் தீர்மானம் நிறை...
மேலும்...

Hon. T. Saravanapavan
Mayor
Municipal Council,
Batticaloa
Tel: 065 222 7066
Fax: 065 222 7787

Hon. K. Sathiyaseelan
Deputy Mayor
Municipal Council,
Batticaloa
Tel: 065 222 4785

Mr. K. Sithravel
Municipal Commissioner
Municipal Council,
Batticaloa
Tel: 065 2222 666

Terms & Conditions
Batticaloa Municipal Council © All rights reserved
Developed by NSystemNetworks