கதை சொல்லும் நிகழ்வு...
மேலும்...
LDSP கீழ் மேற்கொள்ளப்பட்டு வரும் வேலைத் திட்டங்கள் தொடர்பான கலந்துரையாடல்...
மேலும்...
சின்ன ஊறணி கொக்குவில் எல்லை வீதியினை தார் வீதியாக அபிவிருத்தி செய்யும் பணிக...
மேலும்...
பணிச்சையடி முதலாம் குறுக்கு வீதியினை தார் வீதியாக அபிவிருத்தி செய்யும் பணி...
மேலும்...
சமூக தோட்டம் (community garden) அமைக்கும் செயற்திட்டம்...
மேலும்...
சத்துருக்கொண்டான் சர்வோதய மூன்றாம் குறுக்கு வீதி மற்றும் திராய்மடு 13ஆம் கு...
மேலும்...
வாணி விழா...
மேலும்...
புனித அந்தோனியார் சிற்றாலயத்தின் வருடாந்த திருவிழா...
மேலும்...
நகரை அழகுபடுத்தும் செயற்றிட்டத்தின் கீழ் கல்லடி கடற்கரை பிரதேசமானது சுத்தம்...
மேலும்...

Mr.N. Mathivannan
Municipal Commissioner
Municipal Council,
Batticaloa
Tel: 065 2222 666

Terms & Conditions
Batticaloa Municipal Council © All rights reserved
Developed by NSystemNetworks