துரித வீதி அபிவிருத்தி திட்டத்தின் கீழ் மட்டு. மாநகர சபையினால் பல வீதிகள் ச...
மேலும்...
மட்டக்களப்பு மாநகர சபையின் புதிய ஆணையாளராக மா.தயாபரன் அவர்கள் கடமையினை பொறு...
மேலும்...
கருவேப்பங்கேணி ஜெயந்தி இணைப்பு வீதிகள் உள்ளிட்ட மூன்று வீதிகளை கொங்ரிற் வீத...
மேலும்...
கருவேப்பங்கேணி அம்புறூஸ் குறுக்கு வீதிகளை கிறவல் வீதியாக அபிவிருத்தி செய்யு...
மேலும்...
தெற்காசியாவில் முதல் சிறுவர்நேய நகரமாக மட்டக்களப்பு மாநகரம்: புரிந்துணர்வு ...
மேலும்...
வடிகான்களை சுத்தப்படுத்தும் பணியை துரித்தப்படுத்துமாறு மாநகர முதல்வர் பணிப்...
மேலும்...
இருதயபுரம் பொது மயாணத்தின் எல்லை தொடர்பில் நிலவி வந்த பிணக்கு சுமூகமான முறை...
மேலும்...
கரையோர மாசடைதலை கட்டுப்படுத்துவதற்காக மாநகர முதல்வர் தலைமையில் கரையோர பாதுக...
மேலும்...
மணல் வீதியில்லாத மாநகரம்...
மேலும்...

Hon. T. Saravanapavan
Mayor
Municipal Council,
Batticaloa
Tel: 065 222 7066
Fax: 065 222 7787

Hon. K. Sathiyaseelan
Deputy Mayor
Municipal Council,
Batticaloa
Tel: 065 222 4785

Mr.N. Mathivannan
Municipal Commissioner
Municipal Council,
Batticaloa
Tel: 065 2222 666

Terms & Conditions
Batticaloa Municipal Council © All rights reserved
Developed by NSystemNetworks